top of page
MVO-Aaandeel

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 

Als partner van MVO Nederland onderschrijft AFVALBOX de onderstaande uitgangspunten:

* Bij alle bedrijfsbeslissingen streven wij naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit.

* Wij streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dit doen wij door o.a. de milieubelasting, het energiegebruik en de CO2-
  uitstoot zo veel als kan te reduceren, en waar mogelijk volledig schoon te produceren.

* Wij bevorderen de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van onze medewerkers.

* Wij streven in onze personeelssamenstelling naar diversiteit in geslacht, herkomst, cultuur en leeftijd.

* Wij creëren kansen voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben.

* Wij letten bij het inkopen van producten en diensten sterk op de sociale en milieu- aspecten die bij de productie, het transport en het gebruik
  een belangrijke rol spelen en maken daarover afspraken met onze leveranciers en afnemers.

* Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen op het gebied van duurzame producten en diensten.

* Wij staan open voor samenwerking en partnerschappen en zijn bereid kennis en ervaringen actief te delen.

* Wij leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in de plaats of regio waarmee wij zijn verbonden.

* Wij formuleren periodiek nieuwe MVO-doelen, geven over de vorderingen eerlijke en heldere informatie en zijn bereid hierover met belang-
  hebbenden in overleg te treden.


In de praktijk komt het er op neer dat Afvalbox bovenstaande punten integreert in de bedrijfsvoering door:

 

* Grondstoffen te gebruiken gemaakt van een natuurproduct waarvoor bomen worden gekweekt en geen bossen voor worden gekapt.

* Door duurzaam en vrijwel zonder CO2-emissie te produceren.
* Recyclen en hergebruik van productie (stans)afval

* Speciale stickers gebruikt waarvan de lijm geen schadelijke stoffen bevat voor het milieu.
* Beschermende coating te gebruiken welke minder milieu belastend is, dit voor het schoon kunnen maken van het bovenplat van het deksel.

* Bepaalde werkzaamheden waar mogelijk laat verrichten door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

* Continu alert te zijn op de ontwikkelingen van duurzame en circulaire producten.

* Met ons product het scheiden van afval te promoten.

Voor de social return naar de maatschappij werken wij o.a. samen met:

De Hoop meubelmakerij te Hendrik Ido Ambacht.

HW werkt te Oud-Beijerland

in-made360 PI te Dordrecht

bottom of page