MVO-Aaandeel

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 

Als partner van MVO Nederland onderschrijft AFVALBOX de onderstaande uitgangspunten:

* Bij alle bedrijfsbeslissingen streven wij naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit.

* Wij streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dit doen wij door o.a. de milieubelasting, het energiegebruik en de CO2-
  uitstoot zo veel als kan te reduceren, en waar mogelijk volledig schoon te produceren.

* Wij bevorderen de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van onze medewerkers.

* Wij streven in onze personeelssamenstelling naar diversiteit in geslacht, herkomst, cultuur en leeftijd.

* Wij creëren kansen voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben.

* Wij letten bij het inkopen van producten en diensten sterk op de sociale en milieu- aspecten die bij de productie, het transport en het gebruik
  een belangrijke rol spelen en maken daarover afspraken met onze leveranciers en afnemers.

* Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen op het gebied van duurzame producten en diensten.

* Wij staan open voor samenwerking en partnerschappen en zijn bereid kennis en ervaringen actief te delen.

* Wij leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in de plaats of regio waarmee wij zijn verbonden.

* Wij formuleren periodiek nieuwe MVO-doelen, geven over de vorderingen eerlijke en heldere informatie en zijn bereid hierover met belang-
  hebbenden in overleg te treden.


In de praktijk komt het er op neer dat Afvalbox bovenstaande punten integreert in de bedrijfsvoering door:

 

* Grondstoffen te gebruiken gemaakt van een natuurproduct waarvoor bomen worden gekweekt en geen bossen voor worden gekapt.

* Door duurzaam en vrijwel zonder CO2-emissie te produceren.
* Recyclen en hergebruik van productie (stans)afval

* Speciale stickers gebruikt waarvan de lijm geen schadelijke stoffen bevat voor het milieu.
* Beschermende coating te gebruiken welke minder milieu belastend is, dit voor het schoon kunnen maken van het bovenplat van het deksel.

* Bepaalde werkzaamheden waar mogelijk laat verrichten door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

* Continu alert te zijn op de ontwikkelingen van duurzame en circulaire producten.

* Met ons product het scheiden van afval te promoten.

Hieronder een foto van beeldend kunstenaar/fotograaf Jaap Reedijk uit Sommelsdijk welke het stansafval wat uit de inwerp openingen van de Afavalboxen komt  opnieuw gebruikt om kunstwerken op te maken en zo dit afval een tweede bestemming geeft. Tevens worden er door deze kunstenaar ook regelmatig workshops gegeven aan gehandicapten waar ook weer op creatieve wijze gebruik wordt gemaakt van dit stansafval.

Enkele foto's van werkzaamheden welke wij bij Sociale werkplaatsen en Penitentiaire inrichtingen onderbrengen.

JR
dolly.jpg
de Hoop1.jpg